ادبیات از دیرباز همواره کارکردهای گوناگون داشته است؛ یکی از کارکردهای این دنیای شگرف، فراخواندن انسان­ها از هر نژاد، کیش، آیین و زبان به دوستی، آشتی و همدلی‌ست. در دنیای امروز که در گوشه گوشه‌ی جهان هر روز و هر ساعت شاهد جنگ و ستیز و دشمنی تازه‌ای‌ هستیم، نیاز‌ به بازشناسی پیام‌های متعالی و همدلانه‌ی ادبی  بیش از همیشه احساس می‌شود؛ پیام‌هایی که بتوانند انسان را به جوهر نیک وجودی‌اش راهنمایی کنند و او را از خشونت‌طلبی و نفرت‌پراکنی پرهیز دهند. بر اساس همین ضرورت و با هدف شناخت و بررسی ظرفیت­های ادبیات (شعر و نثر) برای ایجاد همدلی میان انسان­ها، نخستین همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی» برگزار می­شود. امید  است با بهره گیری از ایده‌ها و نوشته‌های پژوهشگران و صاحب­نظران، بتوان پنجره‌هایی رو به افق‌های تازه بازگشود.

 

محور های همایش

- نقش ادبیات در ایجاد آشتی و همدلی در میان ملل جهان
- نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران
- نقش ادب فارسی در گسترش فرهنگ والای انسانی در جهان
- شیوه های ارتقای جایگاه ادبیات به عنوان زبان هم دلی
- نقش شاهکارهای ادبی در برقراری صلح و دوستی در میان ملل
- شیوه های نوین برای معرفی مفاهیم همدلانه‌ی ادبیات
- بررسی چگونگی تاثیر ادبیات در گسترش صلح و انسان دوستی
- بررسی و معرفی آثار موفق و جریان ساز ادبی در پیوند با صلح و همدلی
- بررسی مفاهیم آشتی جویانه در متون ادب فارسی
- و دیگر موضوعات مرتبط با موضوع همایش

اعضای هیات علمی

دکتر نصرالله امامی

(شهید چمران اهواز)


دکتر بهادر باقری

(دانشگاه خوارزمی)


دکتر سید احمد پارسا

(دانشگاه کردستان)


دکتر عظیم جبّاره ناصرو

(دانشگاه جهرم)


دکتر کاووس حسنلی

(دانشگاه شیراز)


دکتر مهدی زرقانی

(دانشگاه فردوسی مشهد)


دکتر محمود شاکر

( دانشکده ی خبر شیراز)


دکتر باقر صدری نیا

(دانشگاه تبریز )


دکتر محمد رضا صرفی

(دانشگاه کرمان)


دکتر منیژه عبدالهی

(علوم پزشکی شیراز)


دکتر محمد حسین کرمی

(دانشگاه شیراز)


دکتر میر جلال الدین کزازی

(دانشگاه علامه طباطبایی)


دکتر محمد کاظم کهدویی

(دانشگاه یزد)


دکتر علی محمدی

(دانشگاه همدان)


دکتر محمود مدبری

(دانشگاه کرمان)


دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

(دانشگاه اصفهان)


دکتر اکبر نحوی

(دانشگاه شیراز)


دکتر محمد جعفر یاحقی

(دانشگاه فردوسی مشهد)


حامیان ما

تماس با ما