شیوه نامه و شرایط علمی

از پژوهشگران محترم درخواست می شود هنگام نگارش مقاله‌های خود، به نکات زیر توجه فرمایند:

 1. مقاله‌ نتيجه‌ي كاوش‌ها و پژوهش‌هاي علمي نويسنده يا نويسندگان باشد.
 2. مقاله داراي اصالت و فکر تازه باشد. ترجمه، گردآوري و همچنین مقاله‌هايي كه جنبه‌ي علمي و پژوهشي اصيل نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شود.
 3. در مقاله روش تحقيق علمي رعايت شود و از منابع معتبر استفاده گردد.
 4. مقاله با نثری سالم و پاک در ساختاری استوار نوشته شده باشد.
 5. عنوان مقاله كوتاه و گوياي محتواي مقاله و با خط درشت و سياه در وسط صفحه نوشته شود.
 6. چكيده‌ي فارسي (150 تا 200 واژه)؛ شامل معرفی مقاله، روش تحقیق و اشاره به نتیجه‌ی آن باشد.
 7. كليدواژه‌‌هاي فارسي به ترتيب حروف الفبا از 4 تا 8 كلمه بعد از چكيده آورده شود.
 8. مقدمه‌‌ي مقاله شامل طرح موضوع و پيشينه‌ي تحقيق باشد و خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده سازد.
 9. متن اصلي شامل اصل موضوع و تحليل مطالب با دسته‌بندی منطقی باشد.
 10. نتيجه‌گيري، برآمده از پژوهش و دستاوردهای تحقیق در مقاله باشد.
 11. يادداشت‌ها: پاورقي‌ها به صورت يادداشت در پايان مقاله آورده شود.
 12. شيوه‌ي ارجاع در فهرست منابع به شكل زير ‌باشد:

– كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده. سال انتشار (داخل پرانتز). نام كتاب (ايتاليك). نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر: ناشر.

– مقاله: نام‌خانوادگي، نام نويسنده. سال انتشار (داخل پرانتز). «عنوان مقاله (در گيومه)»، نام نشريه (ايتاليك)، دوره/ سال، شماره‌ي مجله.

 1. مقاله بیشتر از 7000 واژه نباشد.(صفحات مقاله حداكثر20 صفحه و هر صفحه حداكثر 23 سطر باشد). و با برنامه­ی word 2010 فونت Bzar اندازه13 تنظیم و تایپ شوند.
 2. نگارش مقاله با توجه به «دستور خط فارسي» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي باشد.
 3. معادل لاتین نام‌های خاص، اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي در متن مقاله آورده شود.
 4. برای متن مقاله و فهرست منابع در هر صفحه تعداد 26 سطر و طول هر سطر 12سانتیمتر و فاصله سطرها single تایپ شود.
 5. عدد نویسی فصول و بخش­ها از راست به چپ نوشته شود.
 6. اگر مقاله دارای شعر است، شعرها در جدول تایپ تنظیم و مرتب شده باشند.
 7.  شورای علمی همایش در ویرایش مطالب آزاد است. و مقالاتی که پذیرفته نشوند، برگشت داده نخواهند شد.