نخستین پیش همایش ادبیات: زبان همدلی در تالار حافظ با حضور

?دکتر سعد الله نصیری قیداری، دبیر کل کمیته ملی یونسکو در ایران

?دکتر مستکین، مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو

?دکتر رضوانی، مترجم گلستان سعدی

?دکتر کاووس حسنلی،مدیر مرکز حافظ شناسی ، استاد تمام دانشگاه شیراز و دبیر علمی همایش

?دکتر فریده پورگیو، استاد دانشگاه شیراز

?سر کار خانم الهام حسامی، تهیه کننده و کارگردان مستند برگ درخت شرقی

?دکتر محمود شاکر، رییس دانشکده خبر شیراز و دبیر اجرایی همایش

?دکتر سلامی، مشاور مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی